Menu
Deltagarna i Brains@RUAG 2014 tillsammans med handledare Örjan Arulf och Leif Håkansson samt Charlotte Kjellsson, HR

För fjärde gången genomfördes projektet Brains@RUAG på RUAG Space i Linköping. Detta är ett studentprojekt som syftar till att komma i kontakt med ambitiösa och duktiga studenter, få nya infallsvinklar och lösningar på ett verkligt problem samt utveckla relationen till Linköpings tekniska högskola och dess studenter. Projektet har också bidragit med bra marknadsföring. 

Rekrytering
Projektet marknadsfördes på arbetsmarknadsdagen LARM i Linköping. I årets upplaga sökte vi en ingenjör inom maskinteknik med
inriktning konstruktionsteknik/mekanisk beräkning, en ingenjör inom design och produktutveckling samt en ingenjör inom industriell ekonomi/design och produktutveckling med inriktning management och marknad. Av de ansökningar som kom in valdes 6 studenter, dessa sattes ihop i två team bestående av ingenjörer med olika inriktningar. Teamen arbetade på var sitt håll med samma
problemformulering under arbetsveckan. 

Problemformulering
I år handlade det om att kika på en produktutvecklingsuppgift ”Separation System – Nya koncept”. Sedan 30-40 år tillbaka i tiden finns ett antal ”standard interface” definierade för olika storlekar av satelliter och mycket lite har ändrats under åren. Förutom befintlig konstruktion fick de båda grupperna de viktigaste kraven som ett separationssystem behöver uppfylla såsom t ex enklare montering, högre funktionssannoliket, billigare. De fick också till sig kostnadsbilden för ett separationssystem för att förstå vilka kostnader som har störst betydelse med tanke på våra låga serier och att antalet delar i konstruktionen snabbt kan driva upp kostnaden. 

Arbetsveckan
Precis som tidigare år löpte projektet under en arbetsvecka, dvs måndag-fredag. På måndag morgon träffade grupperna Örjan Arulf (teknisk specialist) för problembeskrivning samt rundtur i företagets verksamhet. Efterföljande dagar fick båda grupperna värdefull handledning av Örjan Arulf och Leif Håkansson (utvecklingschef) under en timma/dag på RUAG Space. Syftet med handledningen är att grupperna ska diskutera lösningar, bolla idéer men också bli peppade till fortsatt arbete. 

Team Tellus
bestående av Simon Karlsson, Viktor Sundh och Jenny Ekberg som startade arbetsveckan med att säkerställa problemformuleringen och brainstorming kring de olika delproblemen. Av de mest lovande idéerna tog gruppen fram konceptskisser och beräkningar för att ytterligare sortera ut idéer. Gruppen definierade öppnings-mekanismen som det största problemet och spenderade en stor del av veckan på att lösa det. 

Team Luna
bestående av Alexander Wallgren, Jonas Ekenbratt Ågren och Anton Niglis. Gruppens arbete under veckan gjordes till största delen som en grupp, ibland med olika uppgifter. I början av veckan var det mest konceptgenerering och rimlighetsanalyser av de olika idéerna innan de slutligen bestämde sig för vilken idé de skulle vidareutveckla. Mycket av arbetet gjordes i skolans lokaler där datorer användes för att ta fram visualiseringsbara prototyper i form av CAD modeller. 

Redovisningen
Efter fyra internsiva arbetsdagar var grupperna inbjudna till redovisning på fredag eftermiddag. Med på redovisningen var ett 25-tal
personer som på olika sätt jobbar med separationssystem i sitt dagliga arbete.

Team Tellus och...
Team Luna redovisar sina resultat

Vad blev resultaten?

De båda teamen presenterade olika lösningar för separationssystem. Team Tellus presenterade lösningar där de tittade på kolfiberband vs aluminiumband och vad som då krävs i form av ny separationsmekanism. Team Luna presenterade två olika koncept som byggde på överknäckning och dubbla klampband. Båda teamen presenterade flera olika koncept som de efterhand uteslutet. 

Alla deltagarna i Brains har fått erbjudande om sommarjobb.

Deltagare:

Simon KarlssonLäser 4:e året till civilingenjör i Maskinteknik vid Linköpings tekniska högskola, inriktning teknisk mekanik
Alexander Wallgren        Läser 4:e året till civilingenjör i Maskinteknik vid Linköpings tekniska högskola, inriktning teknisk mekanik
Jonas E Ågren                 Läser 4:e året till civilingenjör i Maskinteknik vid Linköpings tekniska högskola, inriktning produktuveckling
Viktor Sundh                   

Läser 4:e året till civilingenjör i Maskinteknik vid Linköpings tekniska högskola, inriktning produktutveckling

Jenny EkbergLäser 5:e året till civilingenjör i Design och produktutveckling vid Linköpings tekniska högskola, 
inriktning management
Anton NiglisLäser 4:e året till civilingenjör i Maskinteknik vid Linköpings tekniska högskola, inriktning reglerteknik


Charlotte Kjellsson
Human Resources