Menu

Vill du vara med och utveckla framtidens teknologi? På RUAG Space är rymden en del av vår vardag! Vi förser raketer och satelliter med högkvalificerad utrustning, utvecklar och tillverkar datorsystem, mikrovågselektronik, antenner och mekaniska system för att separera satelliter från bärraketer. Vi har hela produktflödet från design till tillverkning inom företaget. 

På RUAG Space arbetar vi i team och har nära samarbeten inom projekten. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid genom flexibla arbetsvillkor. Vi finns i Göteborg och Linköping. 

RUAG Space AB tillhör rymddivisionen inom RUAG Holding AG, en schweizisk teknikkoncern. Rymddivisionen har drygt 1 100 medarbetare i Sverige, Schweiz och Österrike. 

Titel examensarbete: Begränsningar i fjärrfält för antenner inom givna cylindriska volymer

Arbetsuppgifter
Arbetet består i att ta fram ett verktyg för att räkna ut begränsningarna i vad som kan åstadkommas för fjärrfältsdiagram från cylindriska antenner med givna mått och ett verktyg för att ta fram vilken strömfördelning som krävs på den cylindriska ytan.

 

Kunder inom rymdbranschen har ofta tydliga önskemål om fjärrfältsstrålningen från de antenner de beställer. Samtidigt har de tuffa krav på inom vilken volym antennerna skall få plats. Här finns ofta motsättningar, som inte alltid är lätta att klargöra. Volymen är oftast en cylinder, men den kan vara bred och låg eller smal och hög. Ibland är volymen sammansatt av ett par cylindrar, till exempel ’’häftstiftsformad’’.

En metod att utgå ifrån för att bestämma strömmarna på cylindern, är iterativ fram-och-tillbaka-transformering mellan när- och fjärrfält, där närfältsamplituden tvingas till noll utanför cylindern och fjärrfältsamplituden (försöker) tvingas till kundönskemålet.

 

Kvalifikationer
Förståelse för elektromagnetiska fält och antennteknik är nödvändig. Relevant utbildning är civilingenjörslinje med inriktning mot mikrovågsteknik, antenner eller tekniska beräkningar. 

Arbetets omfattning
Examensarbetet, en Mastersuppsats 30 hp, pågår under 20 veckor för en student.

För mer information kontakta
Johan Wettergren, tel: 031-735 40 34


Ansök här