Menu

Vill du vara med och utveckla framtidens teknologi? På RUAG Space är rymden en del av vår vardag! Vi förser raketer och satelliter med högkvalificerad utrustning, utvecklar och tillverkar datorsystem, mikrovågselektronik, antenner och mekaniska system för att separera satelliter från bärraketer. Vi har hela produktflödet från design till tillverkning inom företaget. 

På RUAG Space arbetar vi i team och har nära samarbeten inom projekten. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid genom flexibla arbetsvillkor. Vi finns i Göteborg och Linköping. 

RUAG Space AB tillhör rymddivisionen inom RUAG Holding AG, en schweizisk teknikkoncern. Rymddivisionen har drygt 1 100 medarbetare i Sverige, Schweiz och Österrike.  

Titel examensarbete: Hornmatning för både sändning och mottagning vid två frekvenser och två polarisationer

Arbetsuppgift
Arbetet består av att ta fram elektriska och mekaniska koncept för matning av bredbandiga hornantenner. De skall klara av både sändning och mottagning i två polarisationer vardera inom två olika frekvensband.

Matarpaketet behöver bestå av vågledarkomponenter, för att tåla hög effekt. Det skall ha en port mot antennen och fyra portar för 2x2 frekvensband/polarisationer.

Det finns flera intressanta frekvenskombinationer för satellittillämpningar, till exempel 14/12 GHz, 18/12 GHz och 30/20 GHz. I början av arbetet görs relevanta specifikationer för de olika kombinationerna.

Det går att välja om man först delar upp frekvenserna och sedan polarisationerna eller tvärtom. Därmed behövs antingen en diplexer och två smalbandiga polarisatorer eller en bredbandig polarisator och två diplexrar. Varianterna skall undersökas och jämföras. Vad finns det för för- och nackdelar med dem?

För en eller flera av varianterna görs en preliminär mekanisk konstruktion. Här är det viktigt att väga massa mot strukturell och termisk stabilitet.

Slutligen analyseras koncepten med noggrann beräkningsprogramvara, för att se att egenskaperna är de önskade.

Kvalifikationer
Förståelse för elektromagnetiska fält och antennteknik är nödvändig. Relevant utbildning är civilingenjörslinje med inriktning mot mikrovågsteknik, antenner eller tekniska beräkningar.

Arbets omfattning
Examensarbetet, en Mastersuppsats 30 hp pågår under 20 veckor för en student.

För mer informationm kontakta:
Johan Wettergren, tel: 031-735 40 34, johan.wettergren@ruag.com

Ansök här