Menu

Inbyggda självtest för digitala produkter

Vill du vara med och utveckla framtidens teknologi? På RUAG Space är rymden en del av vår vardag! Vi förser raketer och satelliter med högkvalificerad utrustning, utvecklar och tillverkar datorsystem, mikrovågselektronik, antenner och mekaniska system för att separera satelliter från bärraketer. Vi har hela produktflödet från design till tillverkning inom företaget.

På RUAG Space arbetar vi i team och har nära samarbeten inom projekten. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid genom flexibla arbetsvillkor. Vi finns i Göteborg och Linköping.

RUAG Space AB tillhör rymddivisionen inom RUAG Holding AG, en schweizisk teknikkoncern. Rymddivisionen har drygt 1 100 medarbetare i Sverige, Schweiz, Österrike och Finland.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bakgrund
Trenden på satellitmarknaden går mot större satellitkonstellationer av mindre och billigare satelliter. Detta sätter nya krav på satellittillverkare som måste kunna hantera större tillverkningsserier effektivare utan att förlora i kvalitet. En viktig del i lösningen är testningen som bland annat måste ske snabbare. Traditionellt så testas digital utrustning (på RUAG) med hjälp av relativt komplexa testutrustningar som ansluts till testobjektets alla externa don.

Arbetsuppgift
Syftet med detta exjobb är att titta på hur man kan ersätta tester som körs från den externa testutrustningen med inbyggda självtester. Inledningsvis görs en analys av typiska produkter hos RUAG för att hitta testområden med stor potential för självtest. Något eller några områden väljs ut där olika koncept undersöks, t.ex. vad som kan göras med inbyggd mjukvara eller om det går att använda kompakta testadaptrar som kopplas direkt på testobjektet. Om det är möjligt tas en prototyp fram och konceptet testas.

Kvalifikationer
Masters program med inriktning mot elektronik, data eller liknande. Kunskaper både inom inbyggda system och inom elektronik är meriterande.

Arbets omfattning
Detta examensarbete omfattar 30p i ett Master program för 1 eller 2 studenter.

För mer information kontakta:
Håkan Ahlgren, telephone +46 31 735 4381, e-mail: hakan.ahlgren(at)ruag.com
Thomas Rempling, telephone +46 31 735 4467, e-mail: thomas.rempling(at)ruag.com