Menu

Vill du vara med och utveckla framtidens teknologi? På RUAG Space är rymden en del av vår vardag! Vi förser raketer och satelliter med högkvalificerad utrustning, utvecklar och tillverkar datorsystem, mikrovågselektronik, antenner och mekaniska system för att separera satelliter från bärraketer. Vi har hela produktflödet från design till tillverkning inom företaget. 

På RUAG Space arbetar vi i team och har nära samarbeten inom projekten. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid genom flexibla arbetsvillkor. Vi finns i Göteborg och Linköping. 

RUAG Space AB tillhör rymddivisionen inom RUAG Holding AG, en schweizisk teknikkoncern. Rymddivisionen har drygt 1 100 medarbetare i Sverige, Schweiz och Österrike. 

Titel examensarbete: Mätning av materialegenskaper

 

Arbetsuppgifter
Arbetet består av att ta fram en eller flera mätuppställningar för dielektricitetskonstant och förluster hos material. Ofta ges dessa av tillverkaren vid endast en frekvens och med för stor osäkerhet.

 

Inledningsvis behöver olika mätmetoder jämföras, till exempel etsning av resonanta planledarstrukturer eller störningar med skikt eller stavar i kaviteter. Hur smidiga är de att jobba med praktiskt? Vad krävs för utrustning? Vad blir mätosäkerheten?

Sedan byggs en eller helst ett par uppställningar och utvärderas mot varandra och mot publicerade data.

 

Kvalifikationer
Förståelse för elektromagnetiska fält och antennteknik är nödvändig. Relevant utbildning är civilingenjörslinje mot mikrovågsteknik, antenner eller tekniska beräkningar.

Arbets omfattning
Examensarbetet, en Mastersuppsats 30 hp, pågår under 20 veckor för en student.

För mer information kontakta
Johan Wettergren, tel: 735 40 34, johan.wettergren@ruag.com

Ansök här