Menu

Modellera, simulera och karaktärisera Network-on-Chip för nästa generation rymddatorer

Vill du vara med och utveckla framtidens teknologi? På RUAG Space är rymden en del av vår vardag! Vi förser raketer och satelliter med högkvalificerad utrustning, utvecklar och tillverkar datorsystem, mikrovågselektronik, antenner och mekaniska system för att separera satelliter från bärraketer. Vi har hela produktflödet från design till tillverkning inom företaget.

På RUAG Space arbetar vi i team och har nära samarbeten inom projekten. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid genom flexibla arbetsvillkor. Vi finns i Göteborg och Linköping.

RUAG Space AB tillhör rymddivisionen inom RUAG Holding AG, en schweizisk teknikkoncern. Rymddivisionen har drygt 1 100 medarbetare i Sverige, Schweiz, Österrike och Finland.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bakgrund
Kärnan i våra omborddatorer byggs som System-on-Chip. Dessa blir mer och mer komplexa och validering och verifiering av systemen behöver stöttas av modeller och simuleringar. Datorsystemet inkluderar flera bussar och ett kommunikationsnätverk på chipet. Kommunikationsscenariot är mycket komplext och svårt att realisera i en realtidstest. 

Arbetsuppgifter
Detta examensarbete inkluderar modellering och simulering av det heterogena nätverket, inklusive nätverk på chipet. Syftet är att karaktärisera beteendet och identifiera problem i nätverksarkitekturen samt föreslå lösningar för dessa. 

Kvalifikationer
Civilingenjörsprogram med inriktning på elektronik och/eller data. 

Arbetets omfattning
Motsvarande 30p i civilingenjörsprogrammet. 

För mer information kontakta:
Patrik Sandin, tel +46 31 735 4182, e-mail: patrik.sandin(at)ruag.com
Andreas Karlsson, tel +46 31 735 4234, e-mail:
andreas.karlsson(at)ruag.com

Ansök här